Διαιρέτης Τάσης

  
Your web browser does not support canvas!

Αν η τιμή της τάσης της πηγής είναι 10 V πώς μπορώ να επιλέξω τις τιμές για τις R1, R2 ώστε η τάση πάνω στην R2 να είναι 4 V;

Εάν τοποθετήσουμε ένα φορτίο rφ παράλληλα στην αντίσταση R1, ποια θα είναι η τιμή του ώστε η τάση V1 να είναι 3 Volt; Τι παρατηρείτε στην τιμή του rφ που βρήκατε, σε σχέση με την τιμή που βρήκαν οι συμμαθητές σας;

Τάση Πηγής

Αντίσταση R1

Αντίσταση R2

Στοιχεία Θεωρίας

Εφαρμογή

Διερεύνηση