Ασκήσεις δύναμη Laplace

(ασκήσεις, αυτοαξιολόγησης)

Να υποβληθούν οι απαντήσεις στα κενά πεδία.
1.Ένας ευθύγραμμος ρευματοφόρος αγωγός μήκους 1m διαρέεται απο ρεύμα εντάσεως 2Α και βρίσκεται κάθετα σε ένα μαγνητικό πεδίου μαγνητικής επαγωγής 1T. Να υπολογιστεί η ασκούμενη δύναμη Laplace στον αγωγό. N

2. Ένας ευθύγραμμος ρευματοφόρος αγωγός μήκους 10cm διαρέεται απο ρεύμα εντάσεως 2Α και βρίσκεται κάθετα σε ένα μαγνητικό πεδίου μαγνητικής επαγωγής 1T. Να υπολογιστεί η ασκούμενη δύναμη Laplace στον αγωγό.

3.Ένας ευθύγραμμος ρευματοφόρος αγωγός μήκους 10cm διαρέεται απο ρεύμα εντάσεως 2Α και βρίσκεται υπόγωνία 30 μοιρών σε ένα μαγνητικό πεδίου μαγνητικής επαγωγής 1T. Να υπολογιστεί η ασκούμενη δύναμη Laplace στον αγωγό. .


imarinakis.mysch.gr/