Ασκήσεις Πυκνωτές

(ασκλήσεις αυτο αξιολόγησης)

Να υποβληθούν οι απαντήσεις στα κενά πεδία.
1. Δύο πυκνωτές μεχωρητικότητας 30μF ο πρώτος και 20μF συνδέονται σε σειρα και τροφοδοτούνται με τάση 10V.
Να υπολογιστούν:
α) Η συνολική χωρητικότητα Cολ=μF των πυκνωτών.
β) Το φορτίο και η τάση κάθε πυκνωτή Q1=μCb, Q2=μCb ,U1=V και U2=V .

2.Οι δύο παραπάνω πυκνωτές (προηγούμενης άσκησης) συνδέονται παράλληλα τροφοδοτούμενη με την ίδια τάση. να βρεθούν:
α) Η συνολική χωρητικότητα Cολ=.
β) Το φορτίο και η τάση κάθε πυκνωτή Q1=, Q2=, U1= και U2=.

3. Το παρακάτω κύκλωμα έχει χαρακτηριστικά, C1=C2=15μF, C3=20μF και U=10V.
pic3452.png
Να υπολογιστούν:
α) Η συνολική χωρητικότητα Cολ=.
β) Το φορτίο και η τάση κάθε πυκνωτή Q3=Qολ=, U3=, Q1=Q2=.

imarinakis.mysch.gr/